Selamat mengunjungi laman aburaihanah.blogspot.com..

Peranan Imam dan Muazzin Dalam Masyarakat


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Pendahuluan

Masjid merupakan sebuah institusi kemasyarakatan yang penting dalam Islam. Ia telah dijadikan sebagai pusat aktiviti masyarakat melibatkan seluruh lapisan masyarakat semenjak dari zaman Nabi Muhammad . Penting kewujudannya dalam masyarakat telah ditonjolkan oleh baginda dengan menjadikannya binaan pertama yang dibina semasa baginda tiba dari Mekah dalam perjalanan hijrah ke Madinah, sebelum dari baginda membina rumah untuk dirinya mahu pun untuk keluarganya. Bahkan bukan sekadar sebuah, ia disusuli dengan binaan kedua dalam jarak sekitar 8 kilometer sebaik sahaja baginda tiba di Kota Madinah. Sejarah ini jelas memperlihatkan kepentingan masjid sebagai sebuah insitusi yang berperanan melonjakkan tahap sesebuah masyarakat kerana peranan yang dimainkan olehnya.

Namun, bangunan hanya sekadar akan menjadi bangunan sekiranya tiada pengisian yang dimanfaatkan dengan kewujudan. Andainya binaan tersebut tidak dimanfaatkan dengan sebetul, kalau pun ianya terpacak sebagai sebuah binaan, roh dan tarikannya menjadi tiada lagi serinya. Rasulullah setelah membina dua buah masjid seperti yang dibicarakan sebelum ini telah memanfaatkan sepenuhnya pembinaan tersebut. Di situlah baginda menghimpunkan manusia atas tujuan ibadah, mengeratkan silaturrahim, menerima kunjungan tetamu dari luar mahu pun dalam, tempat membentuk perancangan pentadbiran mahu pun ketenteraan, pusat penyebaran ilmu dan bahkan boleh dikatakan di situlah terletaknya nadi masyarakat Kota Madinah dari dulu sehingga sekarang.

Jelasnya peranan penggerak bagi insititusi agung ini memainkan peranan yang penting ke arah merubah persepsi bahawa ia bukan sekadar berperanan sebagai pusat ritual keagamaan seperti rumah-rumah ibadat agama lain, tetapi ia sebenarnya seumpama sebuah universiti yang akan merubah corak berfikir masyarakat dalam masa yang sama mampu untuk mengeluarkan produk-produk Rabbani yang produktif dan berdaya tinggi untuk Ad-Deen yang tinggi ini.

Justeru, antara penggerak utama yang dilihat sangat sinonim dengan insitusi ini tidak lain tidak bukan adalah para imam dan muazzin yang sentiasa bersama dengan masyarakat saban hari. Kelebihan yang dimiliki dari segi kepercayaan masyarakat di samping penghormatan yang dihulurkan sewajarnya digunakan ke arah memperkasa insitusi yang hebat ini.

Kelebihan Imam dan Muazzin.

Sesungguhnya imam dan muezzin memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat muslim. Kelebihan mereka bukan sekadar satu bualan kosong yang bertujuan untuk mengambil hati mereka seperti sebahagian manusia yang lain. Namun kelebihan mereka jelas disebut dalam hadith-hadith nabi .

Antaranya kelebihan yang dikurniakan oleh Allah kepada imam dan muezzin ialah ganjaran pahala yang sangat besar.

Antaranya sabda baginda :

((لو يعلمُ الناسُ ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا))([1]).

Daripada Abi Hurairah sesungguhnya Rasulullah telah bersabda: Sekiranya manusia mengetahui apa yang terdapat (kelebihan) pada azan dan saf yang pertama kemudian mereka tidak mendapat (peluang ) melainkan dengan cara mencabut undi nescaya mereka akan mencabut undi, dak sekiranya mereka mengetahui tentang (kelebihan) hadir awal bagi mengerjakan solat nescaya mereka akan berlumba-lumba kepadanya, dan sekiranya mereka mengetahui apa yang ada (kelebihan) solat isyak dan subuh nescaya mereka akan datang walau pun dalam keadaan merangkak.

Dalam sabda baginda yang lain:

عن البراء بن عازب – رضي الله عنه – أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدَّم، والمؤذنُ يغفرُ له مدَّ صوته، ويصدقه من سمعه من رطبٍ ويابسٍ وله مثلُ أجر من صلى معه))([2]).

Daripada al-Barraa’ bin ‘Azib sesungguhnya Nabi telah bersabda: “Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan berselawat ke atas saf terkehadapan, dan muazzin diampunkan bagi sepanjang suaranya dialunkan, dan akan membenarkannya sesiapa yang mendengarnya daripada kalangan (makhluk) yang lembab mahu pun kering dan baginya ganjaran yang sama seperti sesiapa yang telah solat bersamanya”.

Imam pula turut memiliki kelebihan yang besar. Ia seperti sabda baginda :

عن أبي هريرة – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الإمام ضامنٌ والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين))([3]).

Daripada Abi Hurairah telah berkata: “Telah bersabda Rasulullah : Imam itu penjaga, dan muazzin itu pemelihara amanah. Ya Allah berikanlah petunjuk (kepada) imam dan kurniakanlah keampunan bagi para muazzin”.

Sebenarnya banyak lagi kelebihan imam dan muazzin yang telah dinyatakan oleh Nabi namun memadai dengan apa yang telah diungkapkan dalam kertas kerja yang ringkas ini sebagai bukti bahawa sesungguhnya para imam dan muazzin memiliki kedudukan yang mulia bukan sahaja di sisi masyarakat bahkan di sisi Allah dan Rasulnya.

Peranan dan Tanggungjawab Imam dan Muazzin.

Setelah diketahui kelebihan dan kemulian para imam dan muazzin, maka selayaknya kemuliaan dan kelebihan yang dimiliki oleh seseorang dimanfaatkan ke arah mencapai tujuan sesuatu kelebihan dan kemuliaan itu dikurniakan kerana kebiasaannya kelebihan dan kemuliaan itu disertai dengan tanggungjawab dan tugas yang mengiringinya. Ia menuntut kepada pengorbanan mereka sama terhadap diri sendiri mahu pun kepada masyarakat umum.

Peranan para imam begitu juga dengan para muazzin pada zaman Rasulullah begitu juga dengan abad-abad kecemerlangan ummah satu ketika dahulu sangatlah menonjol. Mereka bukan sahaja sebagai pengisi aktiviti masjid, bahkan mereka juga berperanan sebagai penggerak masyarakat. Kata-kata mereka dihormati dan seruan mereka didengari.

Namun, dengan berlalunya masa, peranan mereka semakin hari dipandang semakin kecil meski pun beban tanggungjawab mereka asalnya adalah terlalu berat. Sebahagian masyarakat hanya memandang tugasan mereka berlegar sekitar solat jamaah, penggerak sambutan-sambutan keagamaan, penyelesai urusan nikah kahwin, pengurus urusan kematian dan pelbagai urusan yang terhad kepada kelompok-kelompok kecil dalam masyarakat meski pun tidak dinafikan kepentingannya.

Ini merupakan sebahagian daripada realiti yang berat untuk diperbincangkan. Namun dalam ruangan yang terhad ini, penulis berusaha untuk berkongsi semampunya ke arah membuka perbincangan yang luas di hadapan para imam dan muazzin yang jauh lebih berpengalaman daripada penulis.

Umumnya mana-mana manusia mempunyai sekurang-kurangnya tiga jenis perhubungan, iaitu dengan Allah, manusia, dan makhluk yang selain manusia.

Setiap kelompok perhubungan ini adanya pertanggungjawaban khusus dari seorang individu kepada individu mahu pun kelompok yang diadakan perhubungan dan dalam konteks hubungan dengan Allah, pasti ianya melibatkan perhubungan antara seorang makhluk dan Tuhannya di mana itu merupakan asas kepada sebarang perhubungan yang lain.

Atas dasar ini, saya berpandangan bahawa tanggungjawab imam dan muazzin dapat dibentuk dan digarap sesuai dengan tuntutan ketiga-tiga jenis perhubungan ini.

Imam dan muazzin bertanggungjawab bagi menjana diri dan masyarakat ke arah mentaati Allah dan RasulNya . Segala usaha dan ikhtiar hendaklah diambil bagi menyempurnakan tangggungjawab ini.

Begitu juga dengan baki dua jenis perhubungan yang lain juga menuntut komitmen yang sama kerana itu juga menjadi sebahagian tanggungjawab seseorang individu. Dalam konteks seorang imam dan muazzin pastinya tanggungjawab itu lebih daripada tanggungjawab sebagai seorang individu terhadap dirinya, bahkan ia melangkaui tanggungjawab terhadap masyarakat yang dipertanggungjawabkan terhadap dirinya.

Kesimpulannya; pada saat ini imam dan muazzin bukan sahaja berperanan sebagai ketua atau pemimpin dalam komuniti masyarakat muslim, tetapi mereka lebih bertindak sebagai pemudah cara (fasilitator) atau pembimbing ke arah mencapai matlamat yang telah diunjurkan bagi mengembalikan fungsi masjid seperti mana yang pernah diwujudkan pada zaman Rasulullah .

Mereka akan dilihat lebih mesra kepada segenap lapisan masyarakat, serta turun mendekati segenap golongan masyarakat yang baik mahu pun yang kurang baik.

Memahami keperluan masyarakat dalam beragama dan bermasyarakat dalam kehidupan mereka akan mampu dilaksanakan da diterjemahkan dengan baik serta disalurkan melalui aktiviti-aktiviti yang bersesuaian dan bertepatan dengan tuntutan syarak sehingga menjadikan ruang antara masyarakat dan kehidupan beragama itu dapat dirapatkan. Inilah sebenarnya usaha ke arah menghakis peninggalan penjajah yang memisahkan antara kehidupan beragama dan kehidupan bermasayarakat. Hakikatnya, kehidupan dan agama itu sama sekali tidak boleh dipisahkan ibarat roh dan jasad.

Inilah rangka awal ke arah membuka ruang aktiviti di masjid seterusnya mengembalikan reputasi institusi masjid di tengah-tengah masyarakat.

Penulis secara khusus tidak menyentuh tentang aspek pemantapan para imam dan muazzin dari segi individu seperti pembinaan diri atau syakhsiah, kemahiran dalam urusan al-Deen, keilmuan mahu pun kemasyarakatan sememangnya satu tuntutan semasa. Penulis meyakini ianya sesuatu yang sentiasa diambil perhatian oleh sekali imam dan muazzin.

Cabaran dan Cadangan

Dalam masa yang sama tidak dinafikan, bukan semua masjid memiliki kemampuan dan keupayaan yang sama, sama ada dari sudut tenaga, kepakaran, kewangan, dan lain-lain.

Namun ianya dirasakan mampu diatasi dengan perkongsian dari beberapa buah masjid berdekatan. Semangat ke arah menjadikan masjid sebuah insitusi yang hebat diharap tidak menjadi agenda individu atau personal, sama ada ia bersifat individu yang bernama manusia atau organisasi yang hanya berusaha untuk menonjolkan organisasinya.

Sebaliknya ia harus digarap secara bersama. Pembaziran yang mungkin berlalu pada sebahagian aktiviti sama ada dari segi masa, wang, bahkan dari sudut pengisian kepada masyarakat dapat dielakkan dengan diadakan pakatan dari beberapa buah masjid berdekat. Ia boleh dimulakan dengan diadakan pertemuan yang boleh diterjemahkan atas nama sekali pun (usrah, halaqah, liqa’) di mana pengisian dalamnya adalah ke arah meningkatkan syakhsiah mahu pun kemahiran imam dan muazzin, berkongsi permasalahan dan penyelasaian, merangka gerak kerja bersama dalam menangani isu-isu masyarakat setempat mahu pun memberikan pengisian yang bersifat meluas.

Daripada usaha sebegini diharap, pembaziran yang diakibatkan dari ketidakselarasan atau keseragaman tindakan dari peranan yang dimainkan oleh imam dan muazzin dalam dikurangkan. Masyarakat akan dilhat lebih bersepakat, dan jurang antara masjid-masjid sendiri dapat diselesaikan sebelum jurang antara masyarakat dengan masjid-masjid didekatkan.

PENUTUP

Semoga masjid-masjid mahu pun sebarang institusi yang berkaitan peranannya akan kembali gemilang dengan mantapnya para imam dan muazzin.

Sesungguhnya ini merupakan sebuah kertas kerja yang sangat kecil isi mahu pun kepentingannya. Namun diharapkan yang kecil ini dapat dibesarkan oeh tuan-tuan yang sememangnya memiliki kemuliaan dan kedudukan yang besar.

Segala kekurangan dan salah silap harap dimaafi. Marilah kita bersama-sama berusaha ke arah mengembalikan keizzahan agamanya antaranya menerusi pengembalian fungsi masjid (atau surau) dengan peranan yang dimainkan oleh tuan-tuan sekalian.

أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.([1]) متفق عليه: البخاري، كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان، برقم 615، ومسلم، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، برقم 437.

([2]) النسائي، كتاب الأذان، باب رفع الصوت بالأذان 2/ 13، برقم 646، وأحمد، 4/ 284، وقال المنذري في الترغيب والترهيب 1/ 243: ((رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد ))، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 99.

([3]) أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت، 1/ 143، برقم 517، والترمذي، كتاب الصلاة، باب ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، 1/ 402، وابن خزيمة برقم 528، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، 1/ 100، وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان بسند صحيح، برقم 1669.

No comments: